MAGPORT

Sulan metallin kannettava lämpötilamittari
Tarkoitus:
Sulan metallin lämpötilan mittaus
Käyttöala:
Kauhat,
Mittausalue:
300oC ... 2020oC
Mittaustarkkuus:
1oC
Mittausaika:
4 sekuntia
Sauvan pituus:
300…3500 mm
Nimelliset staattiset ominaisuudet:
S, R, B, K
Näyttö:
segmentti näyttö (4 numeroa), punainen.
Mittausvaiheiden valvonta:
LED-merkkivalo, äänimerkki
Akku:
Sisäänrakennettu ladattava akku
MAGPORT on mittauslaite, joka on suunniteltu mittaamaan ja tallentamaan lämpö-emf-signaaleja termoelektrisista muuntimista ja muuntamaan ne lämpötila-arvoiksi. Saadut mittaustiedot riippuvat kytketyn anturin tyypistä.