خفه کن

Sidermag - Заглушки

شمع ها برای کنترل یکپارچگی سیستم اندازه گیری مقدار هیدروژن در فولاد مذاب طراحی شده اند.
با استفاده از شاخه، همچنین می توانید یکپارچگی هر یک از عناصر سیستم را کنترل کنید: واحد پنوماتیک، کابل پنوماتیک و میله اندازه گیری

تجهیزات سازگار

Enter your keyword