دستگیره

Sidermag - Рукоятка
تنوع:
برای یک میله کتابچه راهنمای، برای یک manipulator بیشتر، برای یک manipulator BSE، برای یک manipulator SUBLANCE
پارامترهای اندازه گیری شده:
دما، اکسیداسیون، کربن، هیدروژن برای نمونه گیری از فلز
محدوده دما:
از 100 °C تا 2500 °C

دستگیره برای نگهداری ایمن و راحت میله SUPERLANCE توسط یک اپراتور و همچنین برای اتصال اتصالات و نصب کابل مقاوم در برابر حرارت داخلی طراحی شده است

تجهیزات سازگار

Enter your keyword