1. محصولات
  2. تجهیزات جانبی
  3. کابل SUPERWIRE داخلی مقاوم...

SUPERWIRE

کابل داخلی مقاوم در برابر حریق سوپروایر

Sidermag - SUPERWIRE
مواد شل:
مس یا فولاد ضد زنگ
مقاومت حرارتی:
کوتاه مدت تا 300 درجه سانتی گراد
دمای عملیاتی تا 200 درجه سانتیگراد
تعداد زندگی:
دو، چهار، شش
قطر پوسته بیرونی:
از 6 تا 12 میلیمتر
قطر زندگی کرد:
از 1 تا 2 میلیمتر
طول:
از 0 تا 1500 متر (طول هر درخواست مشتری)

کابل SUPERWIRE داخلی مقاوم در برابر حرارت برای اتصال و انتقال داده ها در داخل یک میله SUPER LANCER از بلوک تماس به دسته

تجهیزات سازگار

Enter your keyword