1. محصولات
  2. دستگاه ها
  3. Sidertest mini

SIDERTEST-MINI

دستگاه چک و کالیبراسیون

Sidermag - SIDERTEST-MINI
محدوده اندازه گیری سیگنال خروجی:
از 0 تا 1800 درجه سانتیگراد
از – 300 تا 300 متر مکعب O2
دقت:
0.3٪
کلاس حفاظت:
Ip65
منبع انرژی:
باتری
نوع NSC (شاخص اسمی استاتیک):
S، R، B، K
ابعاد:
30 میلیمتر
وزن:
120 گرم

دستگاه کالیبراسیون سایدرتست – مینی برای متخصصانی ساخته شد که مشغول تعمیر و کالیبراسیون ابزار های اندازه گیری دما و اکسیداسیون هستند
این دستگاه وزن و سایز کوچک دارد و به سهولت استفاده می شود
دستگاه سایدرتست – مینی برای تحقیق سیستم های اندازه گیری و کابل های برقی ساخته شد

Enter your keyword