1. محصولات
  2. SIDERCOLD

SIDERCOLD

دستگاه خنک کن پانل ها و کابینت های الکترونیکی و برقی

Sidermag - SIDERCOLD
Sidermag - SIDERCOLD
اصل کار:
هوای فشرده به نقطه 1 به لوله توربینی دستگاه خنک کننده سایدرکولد می رسد. لوله توربینی هوای فشرده را بر جریان هوای گرم 2 و جریان هوای سرد 3 تقسیم میکند. جریان هوای گرم خاموش شده از لوله توربینی در نقطه 4 به اتمسفر خارج می شود. هوای گرمی که از کابینت خنک کننده رسید از طریق نقطه 5 خارج می شود. هوای سرد به کابینت 6 از طریق شلانگ توزیع هوای سرد 7 می رسد. خفه کن 8 میزان شلوغ را کم می کند
الزامات فنی:
گاز فشرده 2 بر
تجهیزات:
دستگاه خنک کننده سایدرکولد با ترموستات داخلی و بیرونی شلانگ توزیع هوای سرد فیلتر تصفیه و خفه کن تجهیزات می شود

دستگاه خنک کن سایدرکولد با وجود لوله توربینی از فولاد ضدزنگ برای ایجاد هوای چرخشی از هوای فشرده هزینه خنک کم دارد. دستگاه سایز بزرگ ندارد و ساده در جای لازم نصب می شود. دستگاه خنک کن سایدرکولد قطعات متحرک ندارد

Enter your keyword