1. محصولات
  2. SUPERSAMP

SUPERSAMP

برداری نمونه فلز ذوب شده برای آنالیز شیمیایی و طیفی و سایر آنالیز

Sidermag
هدف:
نمونه برداری برای تجزیه و تحلیل شیمیایی، طیفی و دیگر فلزات مذاب
محدوده استفاده:
مخزن خلاء، چنگال فولادی، چنگک جمع کردن و غیره
انواع نمونه برداری:
غوطه وری، جذب، جریان، خلاء
محدوده دماي کار (بسته به نوع نمونه):
300oС تا 2020oС
زمان نمونه برداری:
از 3 تا 5 ثانیه
طول لوله:
از 100 تا 1500 میلی متر (اختیاری طول دیگری ممکن است)
پوشش ضایعات:
فولاد، کارتن، آلومینیوم
حفاظت از چلپ چلوپ:
شن و ماسه، فیبر مقاوم در برابر آتش
دی اکسیدیداسیون:
بدون اکسید کننده
آلومینیوم
زیرکونیوم
تیتانیوم

Sidermag - погружные пробоотборники

دستگاه نمونه برداری غوطه ور
ظرف نمونه تحت فشار فرروستاتیک پر میشود

Sidermag - всасывающие пробоотборники

دستگاه نمونه برداری مکشی
ظرف نمونه بوسیله نیروی تخلیه

Sidermag - пробоотборники стоком из ковша

دستگاه نمونه برداری از قالب
ظرف نمونه بوسیله رانش پر می شود

دستگاه نمونه برداری سوپرسامپ برای برداری سریع و بی خطر نمونه ساخته شده بود. بوسیله این سیستم میتوان بسهولت نمونه را دریافت و آماده کرد. به لطف دستگاه نمونه برداری سوپرسامپ زمان آمادگی آزمایشگاهی و تعداد تجهیزات به حد اقل می رسد

Enter your keyword