SAMP-IN-HYDRO HH/LMM-Cu

میل غوطه ور برای اندازه گیری هیدروژن در مس
میل غوطه ور برای اندازه گیری هیدروژن در مس میزان هیدروژن در فلزات ذوب شده در کوره القایی و دستگاه کوره – قالب و دستگاه خلاء و ملاقه برای ریختن از طریق غوطه کوتاه مدت(تا 60 ثانیه) در فلز ذوی شده اندازه میگیرد. چنین میل ها با تمام سیستم های اتصال و دستگاه ها در فروش سازگار و قابل تعویض است. برای استفاده از میل ها در کارخانه شما نیاز به هیچ تطبیقی ندارد
هدف:
اندازه گیری هیدروژن در فلز مذاب
محدوده استفاده:
کوره کوچک و متوسط، کوره، قالب ریخته گری
محدوده اندازه گیری:
از 0.5 تا 14 ppm H2
دقت اندازه گیری:
از 0.5 تا 3ppm - 0.1ppm
از 3،0 تا 14ppm - 3٪
تکرارپذیری نتایج:
0.3٪
دقت:

زمان اندازه گیری:
تا 60 ثانیه