Podrobnosti

Sidermag

Název společnosti

SIDERMAG OOO

Sidermag

Poštovní adresa

620057, RU, ЕКАТЕRINBURG, SOVHOZNAYA STR 20A. 14

Sidermag

BANKA

BENEFICIARY BANK, SBERBANK, RUSSIAN FEDERATION, EKATERINBURG

Sidermag

Account

40702978016541000175

Sidermag

SWIFT

SABRRUMMEA1

Sidermag

Ředitel

Saysanov Evgeniy Vladimirovich

Sidermag

E-mail

info@sidermag.ru

Sidermag

Phone

+441519470350

Enter your keyword