1. محصولات
  2. تجهیزات جانبی
  3. بلوک تماس

بلوک تماس

Sidermag - Контактный блок
تنوع:
برای یک میله کتابچه راهنمای، برای یک manipulator بیشتر، برای یک manipulator BSE، برای یک manipulator SUBLANCE
تعداد مخاطبین:
دو، چهار، شش
پارامترهای اندازه گیری شده:
دما، اکسیداسیون، کربن، هیدروژن برای نمونه گیری از فلز
محدوده دما:
از 100 °C تا 2500 °C
نوع NSH:
B، S، R، K

بلوک تماس طراحی شده است برای اتصال و انتقال داده ها از پرونده های غوطه وری SIDERMAG: SUPERTEMP، TOX، HHL / MM، CET، CTO، و SUBLANCE برای SUPERWIRE کابل مقاوم در برابر حرارت داخلی

تجهیزات سازگار

Enter your keyword